【HOT】Chuỗi Phúc Lợi Server Mới

【HOT】Chuỗi Phúc Lợi Server Mới

29/09/2021

Kính chào các Chiến Binh của Đại Lục Anh Dũng,

Trong quá trình Chinh Phục Đại Lục MU, phúc lợi là điều các Chiến Binh mong muốn nhất. Tại MU Kỳ Tích- Funtap, có một sự kiện phúc lợi đua TOP vô cùng đáng giá mà bất cứ Chiến Binh nào cũng không nên bỏ qua.  

1. Phúc Lợi Server

Phúc lợi 1

- Quà đăng nhập, liên tục đăng nhập 14 ngày nhận thưởng

Ngày 1: Kim Cương Xanh*1000, Áo Tảng Hình*1, Phiếu Thông Hành Ác Ma*1, Vàng*100000

Ngày 2: Rocket*1, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Sách EXP Lv200*1, Vàng*150000

Ngày 3: Tinh Thú*1, Huy Chương Thần Bí*1, Sách EXP Lv240*1, Vàng*200000

Ngày 4: Mũ Đấu Thần Hắc Ám*1, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*250000

Ngày 5: Đá Thủ Lv5*1, Huy Chương Thần Bí*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*300000

Ngày 6: Ngọc Tâm Linh*3, Ngọc Ước Nguyện*20, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*350000

Ngày 7: Giáp Chân Đấu Thần Hắc Ám*1, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*400000

Ngày 8: Đá HP 5*1, Thẻ Trải Nghiệm Trợ Thủ Auto*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*450000

Ngày 9: Cánh Lửa Thần Ưng Bậc 3*2, Huy Chương Thần Bí*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*500000

Ngày 10: Ngọc Phá Giáp Lv5*1, Sách Tầm Bảo Bùa*2, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*550000

Ngày 11: Giáy Tay Đấu Thần Hắc Ám*1, Huy Chương Thần Bí*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*600000

Ngày 12: Phù Văn Công Cam*1, Áo Tảng Hình*1, Phiếu Thông Hành Ác Ma*1, Vàng*650000

Ngày 13: Đá Công Lv5*1, Sách tầm bảo trang bị*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*700000

Ngày 14: Giày đấu thần hắc ám. Sách tầm bảo trang bị*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*750000

2. Ưu Đãi Siêu Giảm Giá

Ưu Đãi 1: 

 Gói quà nạp đầu siêu ưu đãi. Nhận liên tiếp quà trong 3 ngày.​

- Ngày 1: Thần Giám Búa Lôi Thần*1, Vũ Khí và Giáp Truyền Thuyết Bậc 6, Tinh Linh Rồng Vàng, Kim Xanh*2000

- Ngày 2: Số Đồ Giám Truyền Thuyết*1, Thuốc X2 EXP *1, Lông Vũ*20, Kim Cương Xanh*3500

- Ngày 3: Sách Đổi Kỹ Năng*1, Thuốc X2 EXP*1, Đan Bảo Hộ*5, Kim Cương Xanh*4500

​Ưu Đãi 2: 

Gói Nạp Đã Bội. X3 giá trí trong lần quy đổi đầu tiên cho 4 mốc. Chỉ được chọn 1 trong 4 mốc

- Mốc 1: 300KC Màu Nhận 5400 KC Xanh

- Mốc 2: 900 KC Màu nhận 16200 KC Xanh

- Mốc 3: 1750 KC Màu nhận 31500 KC Xanh

- Mốc 4: 3500 KC Màu nhận 63000 KC Xanh

Ưu Đãi 3: Gói đầu tư hoàn trả X10. Đầu tư 1 nhận lại gấp 10 lần giá trí đầu tư.​

- Phản Hoàn Đăng Nhập: Đầu tư 800 KC Xanh nhận lại tới 8000 KC Xanh

- Phản Hoàn Trưởng Thành: Đầu tư 1800 KC Xanh nhận lại tới 18000 KC Xanh

- Phản Hoàn Leo Tháp: Đầu tư 3800 KC Xanh nhận lại tới 45600 KC Xanh

Ưu Đãi 3: Gói giảm giá tính linh.​

Gói giảm giá tinh linh đầu game. Giảm tới 90% giá trị ban đầu

Ưu Đãi 4: Gói Thẻ Tháng​

- ​Gói thẻ tháng thường:Đầu tư 500 KC Màu để mua và nhận ngay 3000 KC Xanh, 300 Vinh Dự. Mỗi ngày nhận 1000 KC Xanh vằ 50 Vinh Dự

- Gói thẻ tháng siêu cấp: Đầu tư 1750 KC Màu để mua và nhận ngay 10500 KC Xanh, 500 Vinh Dự. Mỗi ngày nhận 3500 KC Xanh và 100 Vinh Dự

Ưu Đãi 5: Gói Đầu Tư Cấp​

​Đầu Tư 1500 KC Màu để nhận lại quà lên tới 40000 KC Xanh

Ưu Đãi 5: Gói Thẻ Đặc Quyền​

Gói thẻ đặc quyền tăng ích lợi cực lớn, thêm quyền và khả năng cho nhân vật Giá gói: 6888

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ