【Event】Vinh Danh Chiến Binh VIP 10 - Nhận Ngay Gói Đẳng Cấp Tối Thượng Trị Giá 50.000KC

【Event】Vinh Danh Chiến Binh VIP 10 - Nhận Ngay Gói Đẳng Cấp Tối Thượng Trị Giá 50.000KC

03/07/2021

【Event】Vinh Danh Chiến Binh VIP 10

Các Chiến Binh thân mến!

Sự kiện Vinh Danh User VIP 10 có thể lệ và phần thưởng như sau

1. Phạm Vi: All Server Mới

2. Nội Dung:

Chiến Binh đạt VIP10 đầu tiên toàn server nhận ngay: Gói Đẳng Cấp Tối Thượng trị giá 50.000KC

Tất cả người chơi trong server có Chiến Binh Đẳng Cấp Tối Thượng nhận quà: Tối Thượng trị giá 5.000KC

Các Chiến Binh đạt VIP10 tiếp theo sẽ nhận ngay: Gói Tiên Phong Kỳ Tích trị giá 20.000KC

Tất cả người chơi trong server có Chiến Binh Tiên Phong Kỳ Tích nhận quà: Tiên Phong trị giá 2.000KC

Phần Thưởng:

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ