【Event】Đại Lục Đoàn Kết - Nhận hơn 19.000 KC Xanh/người All Server

【Event】Đại Lục Đoàn Kết - Nhận hơn 19.000 KC Xanh/người All Server

03/07/2021

【Event】Đại Lục Đoàn Kết - Nhận hơn 19.000 KC Xanh/người All Server

Các Chiến Binh thân mến!

Sự kiện Đại Lục Đoàn Kết có thể lệ và phần thưởng như sau

1. Thời gian: Trong 10 ngày sau khi mở serve đầu tiên. Sự kiện tổng kết vào 23h59 ngày 17/7

2. Phạm vi: All Server mới trong thời gian sự kiện

3. Nội dung:

Tổng tích lũy nạp của mỗi server đạt mốc nào nhận quà mốc đó và cả các mốc thấp hơn.
Hình thức nạp: Tất cả các hình thức nạp vào game.

Phần Thưởng:

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ