【Hướng Dẫn】Đua TOP Server Mới

【Hướng Dẫn】Đua TOP Server Mới

03/07/2021

Các Chiến Binh của Đại Lục Anh Dũng thân mến,

Hôm nay Irene xin gửi tới các Chiến Binh Lộ trình Đua Server mới 7 ngày đầu của Đại Lục Anh Dũng - MU Kỳ Tích như sau:

I. Ngày 1 - Đua TOP Chiến Lực Bổ Sung
- Tham gia tính năng bổ sung của game. Dùng Ngọc Sinh Mệnh sử dụng tính năng. TOP nhưng người chơi có lực chiến tính năng bổ sung cao nhất sẽ nhận quà và danh hiệu hấp dẫn.

 

 

* Phần Thưởng:
- TOP 1:  
+ 1 Thần Giám Thương Vĩnh Hằng
+ 1 Danh Hiệu Bậc Thầy Bổ Sung (Tăng Cường)
+ 1 Rương Giày Truyền Kỳ Bậc 8
+ 3 Đá Tinh Hồng

- TOP 2: 
+ 3 Thần Giám Kèn Cầu Vồng
+ 1 Rương Giày Truyền Thuyết Bâc 8
+ 2 Đá Tinh Hồng

- TOP 3:
+ 3 Thần Giám Kèn Cầu Vồng
+ 1 Rương Giày Truyền Thuyết Bâc 8
+ 1 Đá Tinh Hồng

TOP 4-10:
+ 3 Rương Đá Lv9
+ 5 Đá Thước Kim
+ 50 Ngọc Sinh Mệnh

TOP 11-20:
+ 3 Rương Đá Lv8
+ 3 Đá Thước Kim
+ 20 Ngọc Sinh Mệnh

II. Ngày 2 - Đua TOP Chiến Lực Cánh
- Tham gia tính năng Cánh (Wings) của game để tăng cấp, ép cánh tăng lực chiến. TOP nhưng người chơi có lực chiến Cánh (Wings) cao nhất sẽ nhận quà và danh hiệu hấp dẫn.

 

 

* Phần Thưởng:
- TOP 1:  
+ 2 Lông Cánh Bậc 7
+ 1 Danh Hiệu Cánh Thần Thánh
+ 1 Rương Quần Truyền Kỳ Bậc 8
+ 3 Tinh Hồng Vũ Hồn

- TOP 2: 
+ 2 Lông Cánh Bậc 5
+ 1 Rương Quần Truyền Thuyết Bâc 8
+ 2 Tinh Hồng Vũ Hồn

- TOP 3:
+ 2 Lông Cánh Bậc 5
+ 1 Rương Quần Truyền Thuyết Bâc 8
+ 1 Tinh Hồng Vũ Hồn

TOP 4-10:
+ 3 Rương Đá Lv9
+ 5 Thước Kim Vũ Hồn
+ 100 Lông Vũ

TOP 11-20:
+ 3 Rương Đá Lv8
+ 3 Thước Kim Vũ Hồn
+ 50 Lông Vũ

III. Ngày 3 - Đua TOP Chiến Lực Thánh Vật Bảo Hộ
- Tham gia tính năng Thánh Vật Bảo Hộ của game để tăng cấp, tăng bậc tăng lực chiến. TOP nhưng người chơi có lực chiến Thánh Vật Bảo Hộ cao nhất sẽ nhận quà và danh hiệu hấp dẫn.

 

 

* Phần Thưởng:
- TOP 1:  
+ 1 Ảo Hóa Ma Long Hỗ Trợ
+ 1 Danh Hiệu Bậc Thầy Bảo Hộ
+ 1 Rương Áo Giáp Truyền Kỳ Bậc 8
+ 3 Tinh Hồng Bảo Hộ

- TOP 2: 
+ 1 Vạn Tượng Tinh Không
+ 1 Rương Áo Giáp Truyền Thuyết Bâc 8
+ 2 Tinh Hồng Bảo Hộ

- TOP 3:
+ 1 Vạn Tượng Tinh Không
+ 1 Rương Áo Giáp Truyền Thuyết Bâc 8
+ 1 Tinh Hồng Bảo Hộ

TOP 4-10:
+ 3 Rương Đá Lv9
+ 5 Thước Kim Bảo Hộ
+ 20 Đan Tăng Bậc Bảo Hộ

TOP 11-20:
+ 3 Rương Đá Lv8
+ 3 Thước Kim Bảo Hộ
+ 10 Đan Tăng Bậc Bảo Hộ

IV. Ngày 4 - Đua TOP Chiến Lực Thánh Vật Trận Pháp
- Tham gia tính năng Thánh Vật Trận Pháp của game để tăng cấp, tăng bậc tăng lực chiến. TOP nhưng người chơi có lực chiến Thánh Vật Trận Pháp cao nhất sẽ nhận quà và danh hiệu hấp dẫn.

 

 

* Phần Thưởng:
- TOP 1:  
+ 1 Ảo Hóa Vực Sâu Phủ Khắp
+ 1 Danh Hiệu Bậc Thầy Pháp Trận
+ 1 Rương Giáp Tay Truyền Kỳ Bậc 8
+ 3 Trận Hồn Tinh Hồng

- TOP 2: 
+ 1 Ảo Hóa Tiên Rừng Bảo Hộ
+ 1 Rương Giáp Tay Truyền Thuyết Bâc 8
+ 2 Trận Hồn Tinh Hồng

- TOP 3:
+ 1 Ảo Hóa Tiên Rừng Bảo Hộ
+ 1 Rương Giáp Tay Truyền Thuyết Bâc 8
+ 1 Trận Hồn Tinh Hồng

TOP 4-10:
+ 3 Rương Đá Lv9
+ 5 Trận Hồn Thước Kim
+ 20 Đan Tăng Bậc Trận Pháp

TOP 11-20:
+ 3 Rương Đá Lv8
+ 3 Trận Hồn Thước Kim
+ 10 Đan Tăng Bậc Trận Pháp

III. Ngày 5 - Đua TOP Chiến Lực Thánh Vật Khiên Thần
- Tham gia tính năng Thánh Vật Khiên Thần của game để tăng cấp, tăng bậc tăng lực chiến. TOP nhưng người chơi có lực chiến Thánh Vật Khiên Thần cao nhất sẽ nhận quà và danh hiệu hấp dẫn.

 

 

* Phần Thưởng:
- TOP 1:  
+ 1 Ảo Hóa Tâm Luyện Ngục
+ 1 Danh Hiệu Bậc Thầy Khiên Thần
+ 1 Rương Mũ Truyền Kỳ Bậc 8
+ 3 Khiên Hồn Tinh Hồng

- TOP 2: 
+ 1 Ảo Hóa Hoàng Đạo Bạc Dương
+ 1 Rương Mũ Truyền Thuyết Bâc 8
+ 2 Khiên Hồn Tinh Hồng

- TOP 3:
+ 1 Ảo Hóa Hoàng Đạo Bạc Dương
+ 1 Rương Mũ Truyền Thuyết Bâc 8
+ 1 Khiên Hồn Tinh Hồng

TOP 4-10:
+ 3 Rương Đá Lv9
+ 5 Khiên Hồn Thước Kim
+ 20 Đan Tăng Bậc Khiên Thần

TOP 11-20:
+ 3 Rương Đá Lv8
+ 3 Khiên Hồn Thước Kim
+ 10 Đan Tăng Bậc Bảo Hộ

VI. Ngày 6 - Đua TOP Chiến Lực Thánh Vật Dấu Chân
- Tham gia tính năng Thánh Vật Dấu Chân của game để tăng cấp, tăng bậc tăng lực chiến. TOP nhưng người chơi có lực chiến Thánh Vật Dấu Chân cao nhất sẽ nhận quà và danh hiệu hấp dẫn.

 

 

* Phần Thưởng:
- TOP 1:  
+ 1 Ảo Hóa Hoa Hồng Lửa
+ 1 Danh Hiệu Bậc Thầy Dấu Chân
+ 1 Rương Vũ Khí Truyền Kỳ Bậc 8
+ 3 Tinh Hồng Tông Hồn

- TOP 2: 
+ 1 Hoa Bay Bướm Lượn
+ 1 Rương Vũ Khí Truyền Thuyết Bâc 8
+ 2 Tinh Hồng Tông Hồn

- TOP 3:
+ 1 Hoa Bay Bướm Lượn
+ 1 Rương Vũ Khí Truyền Thuyết Bâc 8
+ 1 Tinh Hồng Tông Hồn

TOP 4-10:
+ 3 Rương Đá Lv9
+ 5 Thước Kim Tông Hồn
+ 20 Đan Tăng Bậc Dấu Chân

TOP 11-20:
+ 3 Rương Đá Lv8
+ 3 Thước Kim Tông Hồn
+ 10 Đan Tăng Bậc Dấu Chân

VII. Ngày 7 - Đua TOP Chiến Lực Sách Ma Thuật
- Tham gia tính năng Sách Ma Thuật của game để tăng cấp, tăng bậc tăng lực chiến. TOP nhưng người chơi có lực chiến Sách Ma Thuật cao nhất sẽ nhận quà và danh hiệu hấp dẫn.

 

 

* Phần Thưởng:
- TOP 1:  
+ 1 Pháp Điển Ác Ma
+ 1 Danh Hiệu Thầy Merlin
+ 1 Rương Bùa Hộ Mệnh Truyền Kỳ Bậc 8
+ 3 Hồn Thư Tinh Hồng

- TOP 2: 
+ 1 Pháp Điển Sinh Mệnh
+ 1 Rương Bùa Hộ Mệnh Truyền Thuyết Bâc 8
+ 2 Hồn Thư Tinh Hồng

- TOP 3:
+ 1 Pháp Điển Sinh Mệnh
+ 1 Rương Bùa Hộ Mệnh Truyền Thuyết Bâc 8
+ 1 Hồn Thư Tinh Hồng

TOP 4-10:
+ 3 Rương Đá Lv9
+ 5 Hồn Thư Thước Kim
+ 50 Mảnh Sách Ma Thuật

TOP 11-20:
+ 3 Rương Đá Lv8
+ 3 Hồn Thư Thước Kim
+ 20 Mảnh Sách Ma Thuật

Chúc các Chiến Binh nắm vững lộ trình đua TOP server mới để chinh phục và đứng đầu Đại Lộ Anh Hùng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ