【Hướng Dẫn】Chuỗi phúc lợi ưu đãi khởi đầu MU Kỳ Tích

【Hướng Dẫn】Chuỗi phúc lợi ưu đãi khởi đầu MU Kỳ Tích

03/07/2021

Các Chiến Binh của Đại Lục Anh Dũng thân mến,

Irene xin gửi tới các Chiến Binh Chuỗi phúc lợi ưu đãi khởi đầu MU Kỳ Tích vô cùng đáng giá cho các Chiến Binh.
1. Khiêu Chiến Server Mới


- Thưởng Tăng Cấp


Tăng cấp trưởng thành để nhận quà hấp dẫn ở các mốc.
+ Cấp 90: Kim Cương Xanh*100, Đá Tinh Luyện*50
+ Cấp 110: Kim Cương Xanh*100, Đá Tinh Luyện*100
+ Cấp 130: Kim Cương Xanh*200, Đá Tinh Luyện*200, Rương Vật Tư Nhỏ*1
+ Cấp 150: Kim Cương Xanh*200, Đồ Giám Người Nửa Thú*1, Rương Vật Tư Nhỏ*2
+ Cấp 175: Kim Cương Xanh*300, Đá HP Lv4*1, Rương Vật Tư Nhỏ*3
+ Cấp 200: Kim Cương Xanh*300, Đá Công Lv4*1, Rương Vật Tư-Trung*1
+ Cấp 215: Kim Cương Xanh*400, Đò Giám Kẻ Triệu Hồi Rừng Xanh*1, Rương Vật Tư-Trung*1
+ Cấp 230: Kim Cương Xanh*500, Đá HP Lv5*1,  Rương Vật Tư-Trung*2
+ Cấp 245: Kim Cương Xanh*500, Đá Công Lv5*1,  Rương Vật Tư-Trung*2
+ Cấp 260: Kim Cương Xanh*500, Đồ Giám Băng Thiết Kiếm Hồn*1, Rương Vật Tư-Trung*3
+ Cấp 275: Kim Cương Xanh*600, Đá HP Lv6*1, Rương Vật Tư Lớn*1
+ Cấp 285: Kim Cương Xanh*600, Đá Công Lv6*1, Rương Vật Tư Lớn*1
+ Cấp 295: Kim Cương Xanh*800, Đồ Giám Ma Vương Kundun*1,Rương Vật Tư Lớn*2
+ Cấp 305: Kim Cương Xanh*800, Đá HP Lv7*1, Rương Vật Tư Lớn*2
+ Cấp 315: Kim Cương Xanh*1000, Đồ Giám Lilith*1, Rương Vật Tư Lớn*3

- Thưởng Chiến Lực:


Lực chiến đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn.
+ Đạt 300.000 LC: Kim Cương Xanh*200, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1,Rương Vật Tư-Trung*1
+ Đạt 600.000 LC: Kim Cương Xanh*300, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1,Rương Vật Tư-Trung*1
+ Đạt 1.000.000 LC: Kim Cương Xanh*500, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Rương Vật Tư-Trung*2
+ Đạt 1.500.000 LC: Kim Cương Xanh*500, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Rương Vật Tư-Trung*2
+ Đạt 2.500.000 LC: Kim Cương Xanh*800, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Rương Vật Tư-Trung*3
+ Đạt 3.500.000 LC: Kim Cương Xanh*800, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Rương Vật Tư Lớn*1
+ Đạt 4.500.000 LC: Kim Cương Xanh*1000, Sách Tầm Bảo Trang Bị*2, Rương Vật Tư Lớn*1
+ Đạt 6.000.000 LC: Tiền Vàng May Mắn KunDun*1, Sách Tầm Bảo Trang Bị*2, Rương Vật Tư Lớn*1
+ Đạt 8.000.000 LC: Kim Cương Xanh*1000, Sách Tầm Bảo Trang Bị*2, Rương Vật Tư Lớn*2
+ Đạt 10.000.000 LC: Kim Cương Xanh*1200, Sách Tầm Bảo Trang Bị*2, Rương Vật Tư Lớn*2
+ Đạt 12.500.000 LC: Kim Cương Xanh*1200, Sách Tầm Bảo Trang Bị*2, Rương Vật Tư Lớn*2
+ Đạt 15.000.000 LC: Tiền Vàng May Mắn KunDun*1,  Sách Tầm Bảo Trang Bị*3, Rương Vật Tư Lớn*3
+ Đạt 17.500.000 LC:Kim Cương Xanh*1500, Sách Tầm Bảo Trang Bị*3Rương Vật Tư Lớn*3
+ Đạt 20.000.000 LC: Kim Cương Xanh*1500, Sách Tầm Bảo Trang Bị*3, Rương Vật Tư Lớn*3
+ Đạt 22.500.000 LC: Kim Cương Xanh*2000, Sách Tầm Bảo Trang Bị*3, Rương Vật Tư Lớn*5
+ Đạt 25.000.000 LC: Tiền Vàng May Mắn KunDun*2, Sách Tầm Bảo Trang Bị*5, Rương Vật Tư Lớn*5

- Thưởng Sôi Nổi:
 

 

+ Mốc 100: Kim Cương Xanh*200, Đá Thủ Lv2*1, Rương Vật Tư Nhỏ*1
+ Mốc 200: Kim Cương Xanh*200, Đá Phá Giáp Lv2*1, Rương Vật Tư Nhỏ*2
+ Mốc 300: Kim Cương Xanh*200, Đá Thủ Lv3*1, Rương Vật Tư Nhỏ*3
+ Mốc 400: Kim Cương Xanh*200, Đồ Giám Ma Vương Oán Hận*1, Rương Vật Tư Nhỏ*4
+ Mốc 600: Kim Cương Xanh*200, Đá Phá Giáp Lv3*1, Rương Vật Tư Nhỏ*8
+ Mốc 800: Kim Cương Xanh*200, Đá Thủ Lv4*1, Rương Vật Tư-Trung*1
+ Mốc 1000: Kim Cương Xanh*200, Đá Phá Giáp Lv4*1, Rương Vật Tư-Trung*2
+ Mốc 1200: Kim Cương Xanh*200, Đồ Giám Kỵ Sĩ Phá Hoại*1, Rương Vật Tư-Trung*3
+ Mốc 1500: Kim Cương Xanh*200, Đá Thủ Lv5*1, Rương Vật Tư-Trung*4
+ Mốc 1800: Kim Cương Xanh*200, Đá Phá Giáp Lv5*1, Rương Vật Tư-Trung*5
+ Mốc 2100: Kim Cương Xanh*200, Đá Phá Giáp Lv6*1, Rương Vật Tư Lớn*2
+ Mốc 2400: Kim Cương Xanh*200, Đồ Giám Ma Vương Kundun*1, Rương Vật Tư Lớn*3

- Thưởng Chuyển Sinh:
 

 

+ 1 Nhân Vật Đạt Chuyển 1: Vinh Dự*10, Đá HP Lv2*1, Rương Vật Tư Nhỏ*1
+ 2 Nhân Vật Đạt Chuyển 1: Vinh Dự*25, Đá Phá Giáp Lv3*1, Rương Vật Tư Nhỏ*2
+ 3 Nhân Vật Đạt Chuyển 1: Vinh Dự*50, Đá Công Lv4*1, Rương Vật Tư Nhỏ*3
+ 1 Nhân Vật Đạt Chuyển 2: Vinh Dự*75, Đồ Giám Băng Khuyển*1, Rương Vật Tư Trung*1
+ 2 Nhân Vật Đạt Chuyển 2: Vinh Dự*100, Đồ Giám Kẻ Hủy Diệt Hoàng Kim*1, Rương Vật Tư Trung*2
+ 3 Nhân Vật Đạt Chuyển 2: Vinh Dự*150, Đồ Giám Phong Hậu, Rương Vật Tư Trung*3
+ 1 Nhân Vật Đạt Chuyển 3: Vinh Dự*200, Đá HP Lv4*1, Rương Vật Tư Trung*2
+ 2 Nhân Vật Đạt Chuyển 3: Vinh Dự*300, Đá Thủ Lv5*1, Rương Vật Tư Trung*3
+ 3 Nhân Vật Đạt Chuyển 3: Tiền Vàng May Mắn KunDun*1, Đá Công Lv6*1, Rương Vật Tư Trung*4
+ 1 Nhân Vật Đạt Chuyển 4: Vinh Dự*500, Đồ Giám Vua Phù Thủy*1, Rương Vật Tư Lớn*1
+ 2 Nhân Vật Đạt Chuyển 4: Vinh Dự*800, Đồ Giám Quỷ Gordon*1, Rương Vật Tư Lớn*2
+ 3 Nhân Vật Đạt Chuyển 4: Tiền Vàng May Mắn KunDun*1, Đồ Giám Thiên Ma Phoenix*1, Rương Vật Tư Lớn*3

2. Ký Danh Hằng Ngày
Mỗi ngày điểm danh sẽ có phần quà nhất định.
 

 

3. Quà Đăng Nhập 14 Ngày
14 ngày đầu mở server sẽ có quà đăng nhập hấp dẫn. Chiến Binh đừng bỏ lỡ.

 

 

Ngày 1: Kim Cương Xanh*1000, Áo Tảng Hình*1, Phiếu Thông Hành Ác Ma*1, Vàng*100000
Ngày 2: Rocket*1, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Sách EXP Lv200*1, Vàng*150000
Ngày 3: Tinh Thú*1, Huy Chương Thần Bí*1, Sách EXP Lv240*1, Vàng*200000
Ngày 4: Mũ Đấu Thần Hắc Ám*1, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*250000
Ngày 5: Đá Thủ Lv5*1, Huy Chương Thần Bí*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*300000
Ngày 6: Ngọc Tâm Linh*3, Ngọc Ước Nguyện*20, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*350000
Ngày 7: Giáp Chân Đấu Thần Hắc Ám*1, Sách Tầm Bảo Trang Bị*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*400000
Ngày 8: Đá HP 5*1, Thẻ Trải Nghiệm Trợ Thủ Auto*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*450000
Ngày 9: Cánh Lửa Thần Ưng Bậc 3*2, Huy Chương Thần Bí*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*500000
Ngày 10: Ngọc Phá Giáp Lv5*1, Sách Tầm Bảo Bùa*2, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*550000
Ngày 11: Giáy Tay Đấu Thần Hắc Ám*1, Huy Chương Thần Bí*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*600000
Ngày 12: Phù Văn Công Cam*1, Áo Tảng Hình*1, Phiếu Thông Hành Ác Ma*1, Vàng*650000
Ngày 13: Đá Công Lv5*1, Sách tầm bảo trang bị*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*700000
Ngày 14: Giày đấu thần hắc ám. Sách tầm bảo trang bị*1, Đá Tinh Luyện*500, Vàng*750000

4. Chúc Phúc Nữ Thần

Chúc các Chiến Binh sẽ chinh phục và có được thật nhiều phúc lợi tại MU Kỳ Tích. 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ