【Cẩm nang】Các gói nạp - ưu đãi nên đầu tư

【Cẩm nang】Các gói nạp - ưu đãi nên đầu tư

03/07/2021

CÁC GÓI NẠP - ƯU ĐÃI NÊN ĐẦU TƯ

Kính Chào các Chiến Binh của Đại Lục Anh Dũng,

Để các Chiến Binh có thể thuận lợi trong con đường chinh phục sức mạnh, MU Kỳ Tích đã chuẩn bị các gói nạp ưu đãi vô cùng giá trị, các Chiến Binh không nên bỏ lỡ:

I. Gói Nạp Đầu

- Chỉ cần nạp vào game lần đầu tiên, Chiến Binh sẽ nhận được gói quà nạp đầu Siêu Khủng tăng tới 500.000 Lực Chiến, nhận quà tới 3 ngày liên tiếp:

+ Ngày 1: 1 Thần Giám Búa Lôi Thần, Vũ Khí và Giáp Truyền Thuyết Bậc 6, Tinh Linh Rồng Vàng, 2000 Kim Cương Xanh

+ Ngày 2: Số Đồ Giám Truyền Thuyết*1, Thuốc X2 EXP *1, Lông Vũ*20, 3500 Kim Cương Xanh

+ Ngày 3: Sách Đổi Kỹ Năng*1, Thuốc X2 EXP*1, Đan Bảo Hộ*5, 4500 Kim Cương Xanh

II. Gói Flash Sale Mỗi Ngày

Chỉ việc bỏ ra 30.000 VNĐ chiến hữu có cơ hội sở hữu Gói Flash Sale cực khủng giá trị lên tới 7500 Kim Cương Xanh gồm 3 hòm quà đặc biệt:

- Hòm 1: Rương Đá Lv4*1, Kim Cương Xanh*100, Ngọc Ước Nguyện*10, Vàng*50000

- Hòm 2: Sách Tầm Bảo Trang Bị*2, Kim Cương Xanh*300, Ngọc Tâm Linh*3, Đá Tinh Luyện*500

- Hòm 3: Sổ Đồ Giám Truyền Thuyết*1, Kim Cương Xanh*600, Ngọc Hỗn Nguyên*1, Thuốc X1,5 EXP (24h)

Trong khi thực tế Chiến Binh cần bỏ ra 500.000 VNĐ mới có thể sở hữu được. Còn chờ gì mà không nhanh tay ôm trọn sở hữu gói quà này nào.

III. Gói Thẻ Tháng

- Gói Thẻ Tháng Thường: 100.000 VNĐ

 • Nhận Ngay: 3000 KC Xanh, 300 Vinh Dự
 • Mỗi ngày nhận 1000 KC Xanh, 30 Vinh Dự

- Gói Thẻ Tháng Siêu Cấp : 350.000 VNĐ 

 • Nhận Ngay: 10500 KC Xanh, 500 Vinh Dự
 • Mỗi ngày nhận 3500 KC Xanh, 100 Vinh Dự

IV. Gói Đầu Tư

1. Gói Đầu Tư KC Xanh

- Gói Hoàn Trả Đăng Nhập: 800 KC Xanh

 • Ngày 1: 1000 KC Xanh
 • Ngày 2: 1000 KC Xanh
 • Ngày 3: 1000 KC Xanh
 • Ngày 4: 1000 KC Xanh
 • Ngày 5: 1200 KC Xanh
 • Ngày 6: 1200 KC Xanh
 • Ngày 7: 1600 KC Xanh
 • Tổng KC Xanh Nhận: 8000 KC Xanh

- Gói Hoàn Trả Trưởng Thành: 1800 KC Xanh

 • Cấp 50: 100 KC Xanh
 • Cấp 60: 200 KC Xanh
 • Cấp 70: 300 KC Xanh
 • Cấp 85: 300 KC Xanh
 • Cấp 100: 400 KC Xanh
 • Cấp 120: 500 KC Xanh
 • Cấp 140: 600 KC Xanh
 • Cấp 160: 600 KC Xanh
 • Cấp 170: 600 KC Xanh
 • Cấp 180: 600 KC Xanh
 • Cấp 190: 600 KC Xanh
 • Cấp 200: 800 KC Xanh
 • Cấp 220: 800 KC Xanh
 • Cấp 230: 800 KC Xanh
 • Cấp 240: 800 KC Xanh
 • Cấp 250: 800 KC Xanh
 • Cấp 260: 800 KC Xanh
 • Cấp 270: 800 KC Xanh
 • Cấp 280: 1000 KC Xanh
 • Cấp 290: 1000 KC Xanh
 • Cấp 300: 1000 KC Xanh
 • Cấp 310: 1200 KC Xanh
 • Cấp 320: 1500 KC Xanh
 • Bậc Thấy Lv0: 2000 KC Xanh
 • Tổng KC Xanh Nhận: 18000 KC Xanh

- Gói Hoàn Trả Leo Tháp: 3800 KC Xanh

 • Tháp Vạn Ma Tầng 5: 300 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 10: 400 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 15:500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 20: 800 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 25: 1000 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 35: 1000 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 50: 1000 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 70: 1200 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 90: 1200 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 110: 1200 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 130: 1200 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 150: 1200 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 175: 1500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 200: 1500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 225: 1500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 250: 1500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 275: 1500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 300: 1800 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 325: 1800 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 350: 1800 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 375: 2000 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 400: 2000 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 425: 2000 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 450: 2000 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 475: 2000 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 500: 2000 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 525: 2500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 550: 2500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 575:2500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 600: 2500 KC Xanh
 • Tháp Vạn Ma Tầng 625: 2500 KC Xanh
 • Tổng KC Xanh Nhận: 45600 KC Xanh

2. Gói Đầu Tư KC Màu

- Gói Đầu Tư Cấp Độ: 1500 KC Màu (300.000 VNĐ) 

 • Cấp 50: 10080 KC Xanh
 • Cấp 100: 1288 KC Xanh
 • Cấp 120: 1288 KC Xanh
 • Cấp 140: 1288 KC Xanh
 • Cấp 160: 1288 KC Xanh
 • Cấp 180: 1288 KC Xanh
 • Cấp 190: 1288 KC Xanh
 • Cấp 200: 1288 KC Xanh
 • Cấp 210: 1288 KC Xanh
 • Cấp 220: 1288 KC Xanh
 • Cấp 230: 1288 KC Xanh
 • Cấp 240: 1288 KC Xanh
 • Cấp 250: 1588 KC Xanh, 1 Thước Kim Tông Hồn
 • Cấp 260: 1288 KC Xanh, 1 Hồn Thư Thước Kim
 • Cấp 270: 1288 KC Xanh, 1 Thước Kim Tông Hồn
 • Cấp 280: 1288 KC Xanh, 1 Hồn Thư Thước Kim
 • Cấp 290: 1288 KC Xanh, 1 Thước Kim Tông Hồn
 • Cấp 300: 1288 KC Xanh, 1 Hồn Thư Thước Kim
 • Cấp 310: 1288 KC Xanh, 1 Thước Kim Tông Hồn
 • Cấp 320: 1288 KC Xanh, 1 Hồn Thư Thước Kim
 • Bậc Thấy Lv0: 1588 KC Xanh, 1 Trứng Tinh Linh Ngẫu Nhiên-Cao
 • Tổng nhận được: 35460 KC Xanh, 4 Thước Kim Tông Hồn. 4 Hồn Thư Thước Kim, 1 Trứng Tinh Linh Ngẫu Nhiên-Cao

3. Gói Thẻ Đặc Quyền

- Gói Thẻ Đặc Quyền: 6888 KC Xanh

 • Hạn: 30 ngày
 • EXP Treo Máy +30%
 • Vàng Treo Máy +30%
 • Giới Hạn Túi Đồ +100
 • Công 3 Nhân Vật +388
 • Sát Thương lên BOSS +5%
 • Lượt mua Quảng Trường Ác Ma +1
 • Lượt Mua Pháo Đài Huyết Lâu +1
 • Thí Luyện Tinh Linh:

+ Mỗi ngày lần đầu làm mới chắn chắn ra nhiệm vụ Sử Thi

+ Mỗi ngày lần 3 làm mới chắn chắn ra nhiệm vụ Truyền Thuyết

4. Gói Trợ Thủ

- Gói Trợ Thủ Auto: 2800 KC Xanh

 • Công +300
 • Thủ +150
 • HP +4000
 • Mỏ Thần Bí: Quét Nhanh
 • BOSS Kalima: Khiêu Chiến nhanh 3 lần
 • Phiêu Lưu: Mở tính năng quét nhanh
 • BOSS Cá Nhân: Mở tính năng quét nhanh
 • BOSS Thế Giới: Mở Tính năng đánh X3 lần
 • Pháo Đài Huyết Lâu: Khiêu Chiến Nhanh 1 lần cho tất cả
 • Quảng Trường Ác Ma: Khiêu Chiến Nhanh 1 lần cho tất cả

V. Gói Ưu Đãi Đua TOP Mỗi Ngày

VI. Các Gói Ưu Đãi Giờ Vàng - Thành Tựu

- Các gói khi Chiến Binh đạt cấp độ nhất định sẽ hiện thị hoặc là đạt thành tựu leo thap nhất định sẽ xuất hiện

- Các gói này đều giảm giá lên tới 80% - 95%.

- Các gói này chỉ hiển thị trong thời gian nhất định. Cho nên các Chiến Binh đừng bỏ lỡ!

 

VII. Gói Nạp Đa Bội

- Sau khi nạp đầu, Các chiến binh sẽ được hiển thị 1 gói quy đổi siêu khủng ở lần đầu tiên

- X3 giá trị quy đổi tại 4 mốc.

- Thời gian hiển thị sự kiện có hạn. Các Chiến Binh đừng bỏ lỡ!

VII. Gói Battle Pass

1. Gói Battle Pass Sôi Nổi

2. Gói Battle Pass Đá Sao

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ