【HOT】Gói Quy Đổi Siêu Khủng - X3 Giá Trị Quy Đổi Kim Cương Xanh

【HOT】Gói Quy Đổi Siêu Khủng - X3 Giá Trị Quy Đổi Kim Cương Xanh

03/07/2021

Gói Quy Đổi Siêu Khủng - X3 Giá Trị Quy Đổi Kim Cương Xanh

Kính chào các Chiến Binh của Đại Lục Anh Dũng,

Chinh phục Đại Lục luôn cần có một hành trang đẩy đủ. Irene xin gửi tới các Chiến Binh gói quy đổi siêu khủng, siêu giá trị.

Gói Đa Bội - X3 giá trị quy đổi Kim Cương Xanh

Gói này sẽ được hiện lên ngay sau khi Chiến Binh nhận thưởng Quà Nạp Đầu.

Gói Đa Bội sẽ chỉ hiển thị trong thời gian quy định nên các Chiến Binh đừng bỏ lỡ nha.

Chiến Thần chỉ được chọn 1 trong 4 gói dưới đây để quy đổi. Sau khi quy đổi xong sự kiện này sẽ kết thúc.

Các gói bao gồm:

- Gói Quy Đổi 300 Kim Cương Màu Nhận 5400 Kim Cương Xanh

- Gói Quy Đổi 900 Kim Cương Màu Nhận 16200 Kim Cương Xanh

- Gói Quy Đổi 1750 Kim Cương Màu Nhận 31500 Kim Cương Xanh

- Gói Quy Đổi 3500 Kim Cương Màu Nhận 63000 Kim Cương Xanh

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ